Nyheder fra Helsinge

20 °
Klar himmel
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Helsinge og omegn

Job tilbydes:
Fagligt engageret konsulent med praksiserfaring til PPR i Center for Sociale Indsatser
Vil du arbejde med kvalificering af kompetencer, miljøer og tilbud til børn og unge, så er du den kollega, vi søger!Om osPPR i Gribskov er en visionær PPR-afdeling, og vi tilbyder gode muligheder for at eksperimentere og bruge vores faglighed kreativt og samskabende. Vi arbejder på at minimere skriftlighed til fordel for interventioner i miljøerne med fokus på det meningsfulde. Vores leder viser os stor tillid og samarbejder med os om at udvikle den faglige retning for PPR.Vi tager fagligt udgangspunkt i det systemisk narrative og er i mindre grad klinisk orienterede. Formålet med vores arbejde er at opkvalificere miljøerne omkring Gribskov Kommunes børn og unge. Dette gør vi bl.a. via praksisinterventioner, observationer, rådgivning, supervision, mødeaktivitet samt andre former som foredrag, undervisning og samskabende indsatser på tværs. Vi arbejder på mange niveauer omkring og i børnenes miljøer i samarbejde med ledelse, medarbejdere og forældre. Vi har desuden Familieskole og gruppebehandlingsforløb rettet mod børn, unge og forældre.Vi vil gerne udfordre med og udfordres af gode kreative ideer med fagligt belæg og stor energi. Her har vi eksempelvis tidligere udgivet en podcastserie, "PPR-Kontoret", der kan findes på diverse podcastplatforme.I det daglige arbejde er vi tilknyttet distrikter, hvilket muliggør gode lokale samarbejdsrelationer. Vi har desuden godt kendskab til vores tværfaglige samarbejdspartnere.Vi er en familievenlig arbejdsplads, og du får stor indflydelse på tilrettelæggelse af egen arbejdstid. Dine kolleger er søde (hvis vi selv skal sige det), og det er vigtigt for os at have det sjovt sammen i et fagligt fællesskab. Vi har gennem mange år erklæret krig mod pseudoarbejde og haft fokus på meningsfulde opgaver.Du kommer til atopkvalificere de pædagogiske og didaktiske miljøer i skoler og daginstitutioner.understøtte de specialpædagogiske og behandlingsrettede skole- og dagtilbud i kommunen.deltage i tværfaglig sparringsflade med professionelle, forældre og eventuelt unge.udfærdige vurderinger af børns specialpædagogiske behov, når der er formodning om et omfattende støttebehov. Det kan også omfatte henvisning til psykiatri.eventuelt facilitere behandlingsgrupper med børn, unge og familier.sparre med øvrige samarbejdspartnere inden for myndighed og behandling.Om digDu har erfaring med inkluderende læringsfællesskaber og har blikket rettet mod forebyggende initiativer og muligheder, som kan understøtte børn og unge i skoler og dagtilbud.Du har stærke relationskompetencer og bruger dem aktivt som en del af din faglighed.Du trives med selvstændig tilrettelæggelse af dit arbejde, er mødestabil og ansvarsfuldDu rækker ud efter hjælp, når det bliver svært.Du trives med en stor grad af kompleksitet og mange forskellige typer opgaver – og at tingene i perioder går stærktDu er fx uddannet lærer med praksiserfaring og relevant efter- og videreuddannelse indenfor det pædagogiske, didaktiske og psykologiske felt.Det praktiskeStillingen er en fastansættelse på 37 timer.Tiltrædelse er 1. august 2024 eller hurtigst muligt.Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.Har du lyst til at høre mere er du velkommen til at kontakte leder af PPR Morten Behrens Sivertsen på telefon 72 49 83 02.Ansøgningsfrist og samtalerAnsøgningen skal være os i hænde senest søndag den 16. juni 2024.Samtalerne finder sted på Østergade 62, Helsinge, og afholdes torsdag den 20. juni 2024.Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference.Ved ansættelse indhenter vi børne- og straffeattest.Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.Gribskov Kommunes værdierÅbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · FleksibilitetAlle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.Ansøgningsfrist: 16. juni 2024 Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f92f8655)
Gribskov Kommune
Indrykket 17. maj på JobNet
Job tilbydes:
Socialrådgiver/socialformidler til Familierådgivningen
Familierådgivningen i Gribskov Kommune har sat et nyt hold med masser af energi, ildsjæle og fokus på barnet/den unge og familien. Vil du være med?Vi søger snarest muligt en socialrådgivere/socialformidlere til Socialteamet i Familierådgivningen, der brænder for arbejdet med børn i udsatte positioner i alderen 0-14 år.Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat senest den 1. august 2024.FamilierådgivningenFamilierådgivningen er organiseret i 4 teams. Vores Dagvagt, der tager imod alle underretninger og henvendelser. Vores Socialteam, der arbejder med socialt udsatte børn og unge med særlige behov. Vores Anbringelsesteam, hvor alle anbragte børn og unge er samlet. Vores Specialteam, der arbejder med handicapkompenserende indsatser til børn og unge med funktionsnedsættelser. Afdelingen er organiseret med en fælles leder og tre koordinatorer.Familierådgivningen i Gribskov Kommune har sat et nyt hold med store ambitioner for at skabe en god arbejdsplads med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Der er igangsat flere initiativer i den forbindelse, bl.a. opnormering af området, og så har vi indført fagsystemet DUBU, som skal understøtte os i strukturen og sagsflowet i opgaverne. Vi er et hold med masser af energi, som er i gang med at sætte gode arbejdsprocesser i gang med fokus på inddragelse af barnet, den unge og familien. Vi har 1. januar 2024 implementeret barnets lov og er godt i gang med den nye lovgivning og har løbende fokus på at arbejde endnu tættere på børnene, de unge og deres familier. Og endelig er vi en afdeling, der også vil fokusere på det gode arbejdsmiljø, gode kollegafællesskaber og et godt arbejdsfællesskab om opgaven.I Gribskov Kommune arbejder vi på tværs af afdelinger og centre, fordi vi ønsker at møde borgeren med en tæt koordineret indsats. Du vil derfor opleve, at du skal arbejde sammen med mange samarbejdspartnere, og at du vil kunne få lov til at "tænke ud af boksen" i f.t. at skabe gode lokale løsninger for vores børn og unge. Vi arbejder efter Signs of Safety, og vi er i gang med at blive skarpe på anvendelsen af ICS samt koblingen af de to tilgange.Det her skal du arbejde medbørn og unge i alderen 0-14 år og deres forældre/samarbejdspartnereudarbejdelse af afdækninger og børnefaglige undersøgelser efter Barnets Lovetablering af og opfølgning på indsatserudarbejdelse af handleplaner i henhold til bestemmelserne i Barnets Lovløbende at være i kontakt med børn, unge og deres familier med henblik på løbende inddragelse i overensstemmelse med Barnets Lovnetværksmobilisering, herunder brobygning til lokale fællesskaber f.eks. frivilligekoordinere det tværfaglige samarbejde på tværs af lovgivninger og fagligheder, f.eks. daginstitutioner, skoler, psykologer, familiekonsulenter, beskæftigelsesrådgiveretæt håndholdt opfølgning på barnets/den unges sag, så der sikres progression og flow i barnets/den unges forløbindsatstrappen, Signs of safety, ICS og fagsystemet DUBUmange eksterne møder med borgere og samarbejdspartnere, hvor det er vigtigt, at du har kørekort. Du vil have mulighed for at booke en bil på arbejdspladsenkoordinering af sager på tværs af velfærdsområderne.Der er fokus på lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen og på at udvikle en praksis, der sikrer det bedst mulige flow for barnets/den unges vej mod et selvstændigt voksenliv.Vi tilbyderen arbejdsplads, som du kan få mulighed for at forme i et fællesskab med dine kollegaer og ledelsenen arbejdsplads med en flad struktur, hvor der i høj grad er mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, vi træfferet udfordrende, spændende og resultatorienteret arbejdsområde med alsidige opgavertværfaglig og monofaglig sparring med kompetente kollegaer med fokus på bl.a. kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingentæt tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnereen tillidsbaseret arbejdsplads med store ambitioner for gode faglige løsninger, herunder mulighed for at præge måden, som vi arbejder pået stærkt socialt fællesskab med godt humør og plads til den enkeltesupervision sammen med kollegaer i Socialteamet med ekstern supervisorfleksibel arbejdstid, hvilket bl.a. vil sige, at der er gode muligheder for planlægning af hjemmearbejdsdage, når driften kalder på dettemulighed for mentorstøtte, hvis du er nyuddannet.Vi forestiller os, at duer uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrundhar interesse for og gerne erfaring fra det specialiserede børneområdehar erfaring fra andre fagområder, som du med fordel kan tænke ind i områdetser barnet/den unge, familien og netværket, som den vigtigste samarbejdspartnerhar lyst til at arbejde sammen med en bred vifte af faglighederkan arbejde selvstændigt og struktureret og anvende faglige metoder og tilgange eller er indstillet på at lære det.OrganiseringFamilierådgivningen er organiseret under Center for Sociale Indsatser. Vi er organiseret som en afdeling med myndighedssagsbehandling. I samme Center er bl.a. PPR, Familieindsatsen og Sundhedsplejen organiseret. Vi arbejder på tværs af afdelinger i kommunen, bl.a. med vores fremskudte forebyggelsesteam med socialrådgivere ude på skolerne, uddannelsesvejledere, kontaktpersoner, gadeplan og beskæftigelsesrådgivere.Om arbejdsstedetVi lægger vægt på en hverdag præget af kollegial opmærksomhed, ordentlighed, godt humør og engagement. Du bliver en del af en afdeling, som er undervejs fagligt, og som består af både erfarne og mindre erfarne kollegaer. Du får gode muligheder for selv at planlægge din arbejdsdag, og kan du lide at arbejde tværfagligt, er Gribskov Kommunes Familierådgivning et godt valg. Vi arbejder i en teamstruktur med en høj grad af teamansvar.Vi har til huse i en helt ny administrationsbygning tæt på Helsinge Station, handelsbyen og en smuk natur.Det praktiskeHar du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte leder Christina Hoegh Wollesen på telefon 72 49 64 45 eller faglig koordinator Mia Klarskov Frigast på telefon 72 49 61 63.Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat senest den 1. august 2024.Du ansættes efter gældende overenskomst på området (DS eller HK).Vi gør opmærksom på, at vi i forbindelse med ansættelse vil indhente børne- og straffeattest.Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum én reference.Ansøgningsfrist og samtalerVi ser frem til at modtage din ansøgning senest 12. juni 2024.Vi holder samtaler den 17. og 18. juni 2024.Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.Gribskov Kommunes værdierÅbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · FleksibilitetAlle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.Ansøgningsfrist: 12. juni 2024 Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=ec94125d)
Gribskov Kommune
Indrykket 17. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk