Nyheder fra Helsinge

13 °
Let overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Helsinge og omegn

Job tilbydes:
Fysioterapeut til Gribskov Rehabilitering
Vi søger en fysioterapeut til 32-37 timer til vores team på Gribskov Rehabilitering, som har lyst til at arbejde med rehabilitering i et spændende tværfagligt miljø.Hvad indeholder jobbet af?Du bliver en del af en tværfaglig gruppe bestående af ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, diætist og farmakonom. Vi vægter faglig sparring og triage højt, og samarbejder målrettet på at skabe en god arbejdsplads med fokus på faglighed, kvalitet og udvikling. Som ny medarbejder vil der blive taget godt hånd om dig, og du vil modtage grundig introduktion i opstarten.Opgaverne tilpasses din baggrund og dine kompetencer, men overordnet kan nævnes: * Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven ved individuel træning. * Faglig sparring omkring mobilisering og forflytninger. * Hjælpemiddelvurderinger. * Tæt sparring og samarbejde med kollegaer, både mono- og tværfagligt. * Dialog og samarbejde med borgernes familie og venner, som ofte er i krise. * Samarbejde med visitationen og vurdering af borgers behov for rehabilitering og træning, når de skal hjem i egen bolig. * Vurdering af borger ved hjemmebesøg/træning * Samarbejde med tværsektorielle samarbejdspartnere. * Test og screening af borgerne med henblik på tidlig opsporing. * Tværfaglige møder. * Statusmøder med borger/visitation/familieDin profil * Du er uddannet/nyuddannet fysioterapeut med interesse og kendskab til tværfaglig rehabilitering og genoptræning på et midlertidigt ophold. * Du er engageret og kan arbejde selvstændigt og i teams. * Du værdsætter sparring og samarbejde med kollegaer, både mono- og tværfagligt. * Du har lyst til at dele ud af din viden og dermed bidrage til at højne den faglige kvalitet. * Du bidrager til det gode arbejdsmiljø og en god arbejdsplads for dig og dine kollegaer. * Du har en positiv og kreativ tilgang til arbejdet, og vil arbejde ud fra vores værdier. * Du behersker IT og kan dokumentere elektronisk. Vi bruger IT-systemet Nexus. * Du har en udadvendt profil og trives med alsidige opgaver. * Du er god til at strukturere og prioritere din tid.Vi er et terapeutteam på 4 fysioterapeuter og 4 ergoterapeut. Vi er derfor meget afhængige af, at samarbejde og hjælpe hinanden på tværs. Samtidig fordrer stillingen også selvstændighed og evnen til at reflektere og tage initiativer til den løbende udvikling i teamet.Gribskov rehabilitering – hvem er vi?Gribskov Rehabilitering er en afdeling for rehabilitering, som ligger på Helsingegården. Det er midlertidige døgnpladser, hvor der er plads til 22 borgere. Vi forventer at skulle udvide frem til vi har 24 pladser.På Gribskov Rehabilitering kommer borgere fra hospitalet med en eller flere sygeplejefaglige komplekse problemstillinger. Borgerne kommer med behov for rehabilitering og genoptræning inden de igen kan være i egen bolig. Der er ydermere borgere som venter på en egnet bolig, samt borgere der kommer med et palliativt behov.Vi varetager blandt andet genoptræningsopgaver efter Serviceloven §86,1 og Sundhedsloven §140.Gribskov kommunes mål er et rehabiliteringsforløb på, i gennemsnit, op til tre uger. Det betyder, at vi umiddelbart efter ankomsten til Gribskov Rehabilitering sammen med borger og familie afstemmer mål til opholdet, samt fælles vurderer og planlægger borgers fremtidige muligheder.Vi er i personalegruppen målrettede og fagligt ambitiøse. Vi finder sammen med borger og familie en tryg vej videre fra Gribskov Rehabilitering.Fællesskabet i teamet og det gode samarbejde med eksterne samarbejdspartnere er vigtigt for at sikre gode forløb for borgerne. Hver dag oplever vi, at vi i fællesskab gør en forskel for borgerne. Som en del af vores team står du aldrig alene, da vi prioriterer at hjælpe hinanden og gøre hinanden gode. Vi støtter hinanden på tværs af fagligheder i vores opgaver. Vi vægter faglig sparring højt og arbejder tæt sammen om hver enkelt borger.Yderligere oplysningerHvis du synes, at det vi tilbyder, er attraktivt for dig, men du fortsat er lidt i tvivl om Gribskov Rehabilitering er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte Faglig koordinator Jesper Olesen på telefon 72 49 77 83 og få en snak.Har du eventuelt lyst til en kaffeaftale, hvor du kan høre mere om stillingen, er du også meget velkommen til at kontakte os.Løn- og ansættelsesvilkårDer medfølger mange rettigheder og fordele ved at være ansat i det offentlige, som fx overenskomstforhandlet løn, gode pensionsordninger,6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse, barsel med løn, 2 årlige omsorgsdage pr. barn under 7 år og overenskomstbestemte seniordage.Løn-og ansættelsesvilkår vil være efter gældende overenskomst, med mulighed for forhandling ud fra kvalifikationer.Ansøgningsfrist og samtalerSøg gerne nu - vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig!Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 27. oktober 2023Der afholdes ansættelsessamtaler mandag den 30. oktober 2023 og tirsdag den 31. oktober 2023.I din ansøgning må du meget gerne beskriveHvem er du, og hvad motiverer dig ved at arbejde med mennesker?Hvordan kan vi være med til at skabe en god arbejdsplads for dig?Hvad er du særligt optaget af?Hvad kan du bidrage med?Holder du – lige som os – meget af at hjælpe andre mennesker, så glæder vi os til at høre fra dig.Vi gør opmærksomme på, at vi i forbindelse med ansættelse vil indhente straffeattest.Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en referenceAnsøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.Gribskov Kommunes værdierÅbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · FleksibilitetAlle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.
PlejeGribskov - Helsingegården
Indrykket 3. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Dygtige social- og sundhedsassistenter til Botilbuddet Gydehøj
Brænder du for at udvikle og bringe egen faglighed i spil og opleve, at din indsats giver mening for andre? Så er Gydehøj din fremtidige arbejdsplads.Vi søger dig, der gerne vil være en del af et tværfagligt team, kan arbejde selvstændigt og samtidig have et tæt samarbejde med kollegaer.Har du lyst tilAt gøre en forskel for vores beboere?At bidrage med din faglighed og personlighed?At dygtiggøre dig?At være med til at arbejde med kultur-forandring? Vi er lige nu i gang med et fagligt forløb – der skal højne samarbejdet på tværs i organisationen.Vi tilbyderEn spændende og fagligt udfordrende stilling på et botilbud i rivende udvikling.Du er del af en virksomhed, hvor vi inden for de givne rammer har stort fokus på medbestemmelse, trivsel og anerkendelse.Et individuelt tilpasset intro- og læringsforløb.En synlig ledelse der prioriter medinddragelse og medindflydelse og som har sin daglige gang på botilbuddet.Et værdisæt, der tager udgangspunkt i, at vi skaber et hjem og ikke en institution.Du tilbyderUddannelse som social- og sundhedsassistent.Strukturet tilgang til det sundhedsfaglige arbejde.Evne til at arbejde tværfagligt, herunder at være ansvarlig for sparring med dine kollegaer ift. den sundhedsfaglige opgave i teamet.Interesse for pædagogik.StillingenDu bliver en del af et team omkring 4-5 beboere, hvor du har hovedansvaret for de sundhedsfaglige opgaver. Derudover indgår du i det daglige pædagogiske arbejde. Der er i stilllingen mulighed for et tæt samarbejde med vores sygeplejerske samt øvrige social- og sundhedsassistenter ift. de sundhedsfaglige opgaver.I stillingen indgår plejeopgaver.Pædagogisk retningslinjeI begyndelsen af 2023 begyndte vi implementeringen af Kognitiv Ressource Anerkendende Praksis, ofte benævnt KRAP, som vores fælles, overordnede pædagogiske retningslinje i organisationen.Når vi på Gydehøj vælger KRAP, er det fordiKRAP præsenterer et grundlæggende værdisyn, som ligger i tråd med vores mission om at skabe et meningsfyldt liv for vores borgere.Det vi tænker, oplever vi som virkeligt. Men vi kan lære at tænke mere hensigtsmæssigt.Alle mennesker har ressourcer, og vi udvikler os bedst gennem vores succeser.Alle mennesker har et grundlæggende behov for anerkendelse.KRAP tilbyderRedskaber og metoder, der sikrer, at vi som personale har de bedste betingelser ift. pædagogiske indsatser.En fælles faglig tilgang - praktisk og teoretisk.En fælles faglig flade for refleksion og kontinuerlig kvalificering af indsatser.En ramme, hvor den faglige udøver vælger den mest hensigtsmæssige metode og teori, så faglig erfaring og nysgerrighed komme til sin ret uden at fravige den overordnede pædagogiske retningslinje.At teamet altid tager udgangspunkt i borgerens oplevelse af verden samt borgerens behov, udfordringer og ressourcer.Dette sikrer, at vi arbejder med borgernes egne mål på Gydehøj, uden at blive fastlås i vores fælles pædagogiske indsatser.Vil du som læse mere om KRAP kan du følge dette link: https://krap.com/Om osBotilbuddet Gydehøj er et bo- og dagtilbud efter Servicelovens § 108 og § 104, som hører til under Center for Sociale indsatser i Gribskov kommune.På Gydehøj bor 20 beboere fordelt på 4 teams. Beboerne har meget forskellige og varige fysiske/kognitive funktionsnedsættelser og har derfor behov for både pædagogisk og sundhedsfaglig understøttelse.Arbejdstiden er fordelt i tidsrummet 07.00-22.00 med skiftende vagter og arbejde hver anden weekend.Vores værdier på GydehøjMennesker gør, det bedste de kanAlle skal tilbydes de bedste muligheder for udviklingAlle skal ses og høresAlle skal behandles med respekt og anerkendelseVi ser muligheder frem for begrænsningerVi skaber rum for selvbestemmelse i eget livVi arbejder på at skabe en meningsfuld hverdag for beboerne, og vi tror på, at med mangfoldige kompetencer tæt på beboerne, lykkes vi bedre med vores kerneopgave.Yderligere oplysningerAnsættelsessted vil være Gydehøj 15, 3230 GræstedØnsker du noget i stillingsopslaget uddybet kan du kontakte Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte tværfaglig leder Louise Kragerup på mail lkrag@gribskov.dk eller telefon 72 49 99 59.Løn- og ansættelsesvilkårLøn forhandles med afsæt i gældende overenskomst.Tiltrædelse hurtigst muligt eller den 1. november 2023Vi indhenter straffeattest.Ansøgningsfrist og samtalerAnsøgningsfrist den 12. oktober 2023.1. samtale finder sted den 17. oktober 2023.Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference.Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.Gribskov Kommunes værdierÅbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · FleksibilitetAlle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.
Gribskov Kommune
Indrykket 3. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk