Socialrådgivere/socialformidlere til Familierådgivningen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Familierådgivningen i Gribskov Kommune har sat et nyt hold med masser af energi, ildsjæle og fokus på barnet/den unge og familien. Vil du være med?
Vi søger snarest muligt to socialrådgivere/socialformidlere til Socialteamet i Familierådgivningen, der brænder for arbejdet med børn i udsatte positioner i alderen 0-14 år.

Begge stillinger er på 37 timer ugentligt. Stillingerne ønskes besat senest den 1. februar 2024.

Familierådgivningen
Familierådgivningen er organiseret i 4 teams. Vores Dagvagt, der tager imod alle underretninger og henvendelser. Vores Socialteam, der arbejder med socialt udsatte børn og unge med særlige behov. Vores Anbringelsesteam, hvor alle anbragte børn og unge er samlet. Vores Specialteam, der arbejder med handicapkompenserende indsatser til børn og unge med funktionsnedsættelser. Afdelingen er organiseret med en fælles leder og tre koordinatorer.

Familierådgivningen i Gribskov Kommune har efter en udfordrende periode sat et nyt hold med store ambitioner for at skabe en god arbejdsplads med høj faglighed og et godt arbejdsmiljø. Der er igangsat flere initiativer i den forbindelse, bl.a. opnormering af området, og så har vi netop indført fagsystemet DUBU, som skal understøtte os i strukturen og sagsflowet i opgaverne. Vi er et hold med masser af energi, som er i gang med at sætte gode arbejdsprocesser i gang med fokus på barnet, den unge og familien. Samtidig med dette er vi også i gang med at gøre os klar til implementeringen af Barnets Lov, som træder i kraft den 1. januar 2024, hvor vi skal arbejde endnu tættere på børnene, de unge og deres familier. Og endelig er vi en afdeling, der også gerne vil fokusere på det gode arbejdsmiljø, gode kollegafællesskaber og et godt arbejdsfællesskab om opgaven.

I Gribskov Kommune arbejder vi på tværs af afdelinger og centre, fordi vi ønsker at møde borgeren med en tæt koordineret indsats. Du vil derfor opleve, at du skal arbejde sammen med mange samarbejdspartnere, og at du vil kunne få lov til at “tænke ud af boksen” i f.t. at skabe gode lokale løsninger for vores børn og unge. Vi arbejder efter Signs of Safety, og vi er i gang med at blive skarpe på anvendelsen af ICS samt koblingen af de to tilgange.

Det her skal du arbejde med

 • børn og unge i alderen 0-14 år og deres forældre/samarbejdspartnere
 • udarbejdelse af afdækninger og børnefaglige undersøgelser efter Barnets Lov
 • etablering af og opfølgning på indsatser
 • udarbejdelse af handleplaner i henhold til bestemmelserne i Barnets Lov
 • løbende at være i kontakt med børn, unge og deres familier med henblik på løbende inddragelse i overensstemmelse med Barnets Lov
 • netværksmobilisering, herunder brobygning til lokale fællesskaber f.eks. frivillige
 • koordinere det tværfaglige samarbejde på tværs af lovgivninger og fagligheder, f.eks. daginstitutioner, skoler, psykologer, familiekonsulenter, beskæftigelsesrådgivere
 • tæt håndholdt opfølgning på barnets/den unges sag, så der sikres progression og flow i den barnets/den unges forløb
 • indsatstrappen, Signs of safety, ICS og fagsystemet DUBU
 • mange eksterne møder med borgere og samarbejdspartnere, hvor det er vigtigt, at du har kørekort. Du vil have mulighed for at booke en bil på arbejdspladsen
 • koordinering af sager på tværs af velfærdsområderne.

Der er fokus på lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen og på at udvikle en praksis, der sikrer det bedst mulige flow for barnets/den unges vej mod et selvstændigt voksenliv.

Vi tilbyder
 • en arbejdsplads, som du kan få mulighed for at forme i et fællesskab med dine kollegaer og ledelsen
 • en arbejdsplads med en flad struktur, hvor der i høj grad er mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, vi træffer
 • et udfordrende, spændende og resultatorienteret arbejdsområde med alsidige opgaver
 • tværfaglig og monofaglig sparringsgruppe med kompetente kollegaer med fokus på bl.a. kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen
 • tæt tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere
 • en tillidsbaseret arbejdsplads med store ambitioner for gode faglige løsninger, herunder mulighed for at præge måden, som vi arbejder på
 • et stærkt socialt fællesskab med godt humør og plads til den enkelte
 • supervision sammen med kollegaer i Socialteamet med ekstern supervisor
 • fleksibel arbejdstid, hvilket bl.a. vil sige, at der er gode muligheder for planlægning af hjemmearbejdsdage, når driften kalder på dette
 • mulighed for mentorstøtte, hvis du er nyuddannet.

Vi forestiller os, at du
 • er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrund
 • har interesse for og gerne erfaring fra det specialiserede børneområde
 • har erfaring fra andre fagområder, som du med fordel kan tænke ind i området
 • ser barnet/den unge, familien og netværket, som den vigtigste samarbejdspartner
 • har lyst til at arbejde sammen med en bred vifte af fagligheder
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret og anvende faglige metoder og tilgange eller er indstillet på at lære det.

Organisering
Familierådgivningen er organiseret under Center for Sociale Indsatser. Vi er organiseret som en afdeling med myndighedssagsbehandling. I samme Center er PPR, Familieindsatsen, Sundhedsplejen og Team voksne med Særlige behov organiseret. Vi arbejder på tværs af afdelinger i kommunen, bl.a. med vores fremskudte forebyggelsesteam med socialrådgivere ude på skolerne og Ungeindsatsen, hvor myndighedssagsbehandlere 14-23 år, uddannelsesvejledere, kontaktpersoner, gadeplan og beskæftigelsesrådgivere er organiseret.

Om arbejdsstedet
Vi lægger vægt på en hverdag præget af kollegial opmærksomhed, godt humør og engagement. Du bliver en del af en afdeling, som er undervejs fagligt, og som består af både erfarne og mindre erfarne kollegaer. Du får gode muligheder for selv at planlægge din arbejdsdag, og kan du lide at arbejde tværfagligt, er Gribskov Kommunes Familierådgivning et godt valg. Vi arbejder i en teamstruktur med en høj grad af teamansvar.

Vi har til huse i en helt ny administrationsbygning tæt på Helsinge Station, handelsbyen og en smuk natur.

Forventninger
 • du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant uddannelse
 • du ansættes efter gældende overenskomst på området (DS eller HK).

Det praktiske
Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte leder Christina Hoegh Wollesen på telefon 72 49 64 45 eller faglig koordinator Mia Klarskov Frigast på telefon 72 49 61 63.

Begge stillinger er på 37 timer ugentligt. Stillingerne ønskes besat senest den 1. februar 2024.

Vi gør opmærksomme på, at vi i forbindelse med ansættelse vil indhente børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist og samtaler
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 8. december kl. 12:00.

Vi forventer at afholde 1. samtale den 18. december og 2. samtale og 19. december 2023.

Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gribskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Sociale Indsatser, Østergade, 3200 Helsinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5942076

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet