Leder af ny specialskole i Gribskov Kommune - Skab deltagelsesmuligheder og læring for alle børn

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du viden og erfaring indenfor det specialpædagogiske undervisningsområde og vil du være med til at skabe deltagelsesmuligheder og læring for alle børn?

Gribskov Kommune samler kommunens specialundervisningstilbud og opretter en ny stor specialskole med en samlet ledelse pr. 1. august 2024. Specialskolen kommer til at bestå af en række afdelinger, der geografisk er placeret på de forskellige folkeskoler i kommunen. Den nye specialskole får ansvaret for Gribskov Kommunes samlede specialundervisningstilbud for ca. 210 elever.

Formålet er at skabe et kraftcenter på specialundervisningsområdet, som kommer både eleverne i specialtilbud og i den almene folkeskoler til gavn. Vi har store ambitioner og tænker i faglig bæredygtighed og sammenhænge på tværs af tilbud, for at sikre fleksibilitet og stærke faglige miljøer.

Flere børn- og unge skal have de rette specialpædagogiske indsatser og der er med den nye organisering sat fokus på at skabe et højt fagligt specialpædagogisk miljø. Der er ligeledes fokus på at bringe de specialpædagogiske kompetencer i spil i de almene skoler, gennem forskellige indsatser og mellemformer, så det er en spændende opgave der venter.

Hvad kan vi tilbyde
Vi kan tilbyde dig en spændende varieret hverdag som afdelingsleder, hvor du sammen med en nyansat lederkollega varetage den daglige ledelse af, det der i løbet af efteråret 2024 skal blive til, afdelingen i Esrum.

Afdelingen er for elever med vanskeligheder indenfor opmærksomhed, impulsivitet, sanseindtryk, angst, tilknytningsudfordringer, gennemgribende socioemotionelle vanskeligheder samt behandlingsbehov. Afdelingen rummer ca. 60-70 elever og ca. 35 medarbejdere.

Afdelingen i Esrum vil samle to eksisterende tilbud, som du kan læse mere om Idrætsvej - Gilbjergskolen | Gribskov.dk og Fønix | Gribskov.dk. Til at starte med er de eksisterende tilbud fordelt på tre matrikler i Esrum, Gilleleje og Blistrup. I løbet af efteråret 24 vil afdelingen samles i Esrum.

Herudover bliver du en del af vores samlede ledelsesteam, hvor vi er i gang med en udvikling af hele vores specialområde i Gribskov. Vi er i fuld gang med at opbygge vores nye organisering, hvor vi sætter fagligheden og kvaliteten i fokus. Vi kan således tilbyde dig en unik mulighed for at være med fra start og en videreudvikling af tilbudsviften og kvaliteten i de nye afdelinger.

Dine opgaver
Du vil, sammen med din kollega, få det daglige ledelsesansvar for driften af afdelingen – og herudover vil du sammen med resten af ledelsesteamet skulle lede den forandringsproces, der vil foregå med at samle de to eksisterende tilbud i en afdeling på en ny matrikel.

Du vil være den der er tættest på medarbejderne, eleverne og forældrene i hverdagen, og du vil have ansvaret for at sikre høj faglig kvalitet og en god udvikling og drift af autismerækkerne i samspil med medarbejderne.

Herudover vil du blive en del af den store forandringsproces der er i gang med at samle specialskolen under én organisering, ligesom du vil blive en del af den strategiske udvikling af kommunens specialundervisningsområde.

Du vil være med til at udvikle de nye indsatser og mellemformer, der kommer til at gå på tværs af almen- og specialområdet opgave. Det vil du gøre i samspil med den øvrige ledelse på specialskolen samt ledelseskollegaerne fra almenskolerne.

Vi forventer ikke at du kan det hele med det samme, men ser gerne at du har relevant viden og erfaring. Du skal ligeledes have lyst til gå forrest i udviklingen af vores nye specialskole i samarbejde med leder- og medarbejdergruppen.

Du vil ikke stå alene, da du vil blive en del af specialskolens samlede ledelsesteam med 1 skoleleder og 4 afdelingsledere samt 1 udviklingskonsulent og en sekretærfunktion.

I hverdagen vil du opleve, at vi vægter vi et ligeværdigt samarbejde, hvor der er plads til nysgerrighed og forskellighed. Herudover vil du få en bred vifte af samarbejdspartnere på tværs skoler, PPR, Familieindsatsen og Myndighed.

Den vi leder efter

  • Har et inkluderende børnesyn og vil gøre en gøre en forskel for børn og unge med særlige behov
  • Har opdateret viden indenfor special pædagogik og didaktik og formår at bringe den i spil i hverdagen med en relevant uddannelsesbaggrund.
  • Ser sig selv som en del af en ledelse på en ny specialskole, der har høje ambitioner og vil bidrage på tværs af den fælles opgave.
  • Har gode samarbejdsevner og kan inddrage og skabe ejerskab såvel som at sætte tydelige ramme og retning.
  • Er nærværende og synlig, og kan arbejde systematisk med mål og opgaver.
  • Kan gennem sin lederrolle skabe tillid, følgeskab og fordre et godt arbejdsmiljø.
  • Har et godt blik for udviklings- såvel som driftsopgaver, herunder skemalægning
  • Er i stand til at navigere i perioder med rigtigt mange bolde i luften, og samtidig sørge for at komme i mål
  • Er god til at kommunikere og forstår vigtigheden af, at være i tæt samarbejde med medarbejdere såvel som forældre.

Yderligere oplysninger
Har du behov for yderligere oplysninger, kan du kontakte skoleleder Christian Andersen på telefon 72 49 62 20 for at høre mere om stillingen.
Vi gør opmærksomme på, at vi i forbindelse med ansættelse vil indhente børne- og straffeattest

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse i fast fuldtidsstilling med tiltrædelse er 1. august 2024 eller snarest herefter. Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst. Arbejdsstedet vil primært være på afdelingen i Esrum, men til en begyndelse også på matriklerne i Gilleleje og Blistrup.

Ansøgningsfrist og samtaler
Ansøgningsfristen er 3. juli 2024 kl. 8.00 med første samtalerunde 4. juli 2024 kl. 12.00-16.00 og 2. samtalerunde 5. juli 2024 kl. 9.00-12.00
Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference

Hvis du vil vide mere, så kan du læse mere om processen gennem vores løbende nyhedsbreve på Specialpædagogiske skoletilbud | Gribskov.dk Her kan du også kan finde information om de øvrige tilbud under den kommende specialskole.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gribskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Center for Dagtilbud og Skole, Rådhusvej, 3200 Helsinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 03-07-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6072603

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet