To nye kollegaer til Gribskov Bo- og Støttecenter Ahornparken

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du sort bælte i arbejdet med nogen af samfundets sårbare borgere, så har vi stedet, hvor du sammen med engagerede kollegaer kan udvikle dig både fagligt og personligt.

Vi leder efter to nye kollegaer på hver 37 timer ugentligt, du kan være uddannet Pædagog, Social og Sundhedsassistent eller have en helt særlig evne for arbejdet med netop vores beboere.

Vi er der, hvor målgruppen er
Du vil på vores arbejdsplads opleve høj grad af indflydelse på den måde du løser dine opgaver på. Med afsæt i Selvadministration fordeles dit teams opgaver mellem jer som kollegaer og alle medarbejdere har sit ansvarsområde hvor der trænes i at varetage lederskab. Af ansvarsområder kan nævnes, Tjenestetidsplan, Kost, Økonomi, Aktiviteter, Medicinansvarlig, Dokumentation og Velfærdsteknologi.

Du vil opleve et hus hvor vi inspirere hinanden i daglige faglige sparring, udfordre egne og hinandens vanetænkning for at udvide vores fælles udsyn.

Hvad arbejder vi ud fra
Pædagogisk tager vi afsæt i en anerkendende og relations dannende tilgang. Med afsæt i beboerens forudsætninger / forståelsesverden og udviklingsmål, sætter vi delmål for det faglige pædagogiske arbejde. Vi anvender elementer fra Autismepædagogik og Neuropædagogik og anvender de metoder i arbejdet som giver mening for den enkelte beboer.

Vi anvender humor i hverdagen som den korte vej ind i den gode dialog.
Praktisk tilbyder vi at hjælpe beboerne med deres personlig hygiejne, hvis de har behov for det.

Hvad kommer du med

  • Du er nysgerrig og videbegærlig, vi forventer ikke at du kan det hele fra start og du bliver støttet og oplært i de forskellige opgaver
  • Du har et stærkt moralske kompas som guide i din hverdag når du samarbejder med såvel beboerne, pårørende og kollegaer på stedet
  • Dit samarbejde med beboerne sker med deres medindflydelse, selvbestemmelse og egen mestring som omdrejningspunkt
  • Du er fortrolig med håndtering af IT på brugerniveau, da vi dokumenterer dagligt i databasesystem Nexus
  • Du ser pårørende som en vigtig ressource og historiebære i beboernes liv og inddrager dem hvor det giver mening
  • Du ser gensidig fleksibilitet i kollegasamarbejdet som en værdi og er selv fleksibel både i forhold til opgavefordeling og ændring af arbejdstider, når dette er nødvendigt
  • Du har kørekort, for vi har en lille bus (normalt kørekort) i hvert team, derfor er det nødvendigt med kørekort

Det her er os
Ahornparken er et botilbud for voksne personer med udviklingshæmning, en del af beboerne har Autismespektrum forstyrrelser i større eller mindre grad.

Vi bor i et dejligt hus som giver rig mulighed for at besøge hinanden på kryds og tværs.

På Ahornparken bor der 29 personer fordelt på tre levegrupper, vi er 35 medarbejdere og der er et fast nattevagtsteam der passer på vores beboere om natten. Det betyder at din arbejdstid ligger i tidsrummet kl. 07.00-23.00. Der skal naturligvis også være nogen i weekenden og øvrige helligdage, så du skal forvente sammen med dine kollegaer at skulle tage din tørn også her.

Vi arbejder pt. på lokalaftale omkring arbejdstidslængde på op til 15 timer for de medarbejdere der ønsker det. I praksis betyder det at der i en arbejdsplan kan være både lange og korte dage.

Du kan se frem til
Vi er en arbejdsplads hvor du har stor indflydelse på prioritering af teamets opgavevaretagelse med ledelsen på sidelinjen.

Vi har et stærkt fagligt fællesskab sammen med Hjemmevejledningen, med inddragelse i forskellige faglige arbejdsgrupper f.eks. Velfærdsteknologi, sundhedsfagligt forum, IT, o. Lign.

Gode muligheder for kompetenceudvikling. Der er generelle uddannelser der vægtes i organisationen - herunder viden om Autisme spektrum forstyrrelser, Demens, Neuropædagogik og medicinhåndtering.

Ferieture med de beboere der ønsker det og har råd til det.

Vi har et trygt arbejdsmiljø med højt til loftet og kort vej fra ide til handling.

Vi tilbyder blandt andet
Med afsæt i vores organisationsform – Selvadministration, ydes der funktionsløn efter et års ansættelse. Derudover aflønnes efteruddannelse indenfor Neuropædagogik, Autisme og Demens med funktionsløn.

Supervision ca. 3 x årligt med konsulent fra firmaet Etikos, her arbejdes der med personaledynamikkerne i eget team.

Faglig sags bistand 3 – 4 gange årligt af en Neuropædagogisk og neuro-faglig konsulent – ergoterapeut i forhold til konkrete borgerrettede problemstillinger.

Det praktiske
Ledelsen består af to personer - Områdeleder Kirsten Poulsen og teamleder Jette Bendtsen som også er ledelse for Hjemmevejledningen.

Er du blevet nysgerrig og ønsker at høre om stillingerne, er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 49 67 22 eller telefon 72 49 67 23.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med afsæt i gældende overenskomst.

Tiltrædelse den 1. maj 2024 eller tidligere hvis det er en mulighed.

Der er tale om to stillinger på hver 37 timer ugentligt.

Vi gør opmærksomme på, at vi i forbindelse med ansættelse vil indhente straffeattest.

Ansøgningsfrist og samtaler
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som vi skal have modtaget senest den 29. februar 2024. Vi afholder samtaler i uge 10.

Det er en forudsætning for ansættelse i Gribskov Kommune, at du kan oplyse minimum en reference.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Gribskov Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Gribskov Bo- og støttecenter, Ahornparken, Skovgårdsvej, 3200 Helsinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-02-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5993098

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet